Ursprungsland/hemland: Mexico

FCI-Klassifikation: Grupp 9, sektion 6

Bakgrund/ändamål

Chihuahua är ansedd som den minsta av världens raser och har fått sitt namn efter den största av Mexikos delstater, Chihuahua. Man antar att dessa hundar brukade leva vilda, men att de vid tiden för toltekernas civilisation infångades och blev domesticerade. Avbildningar av "techichi"-hundar som levde i Tula användes som utsmyckning på stadens hus. Dessa små statyer har stora likheter med dagens chihuahua.


Helhetsintryck
Rasen ska ha en kompakt kroppsbyggnad. Av mycket stor betydelse är den äppelformade skallen och att rasen bär sin måttligt långa svans mycket högt, antingen böjd eller i en halvcirkel med spetsen pekande ned mot ländpartiet.

Viktiga måttförhållanden
Kroppslängden skall överstiga mankhöjden något. Önskvärt är
dock en nästan kvadratisk kroppsform, särskilt hos hanhundarna.
Hos tikarna tillåts en något längre kropp.

Uppförande/karaktär
Chihuahua skall vara kvick, alert, livlig och mycket modig.

HUVUD

Skallparti
Skallen ska ha en väl rundad äppelform (mycket typiskt för rasen). Sluten fontanell föredras även om en liten öppning är tillåten.

Stop
Stopet skall vara väl markerat, djupt och brett så att pannans rundning framträder framför nospartiets ansättning.

Nostryffel
Nostryffeln skall vara måttligt kort och peka lätt uppåt. Alla färger är tillåtna.

Nosparti
Nospartiet skall vara kort och sett från sidan rakt. Det skall vara brett vid ansättningen och smalna av mot spetsen.

Läppar
Läpparna skall vara tunna och sluta tätt an.

Käkar/Tänder
Bettet skall vara ett sax- eller tångbett. Över- eller underbett är allvarliga fel. Alla anomalier i käkarna är att betrakta som mycket allvarliga.

Kinder
Kinderna skall vara släta och måttligt framträdande.

Ögon
Ögonen skall vara stora, rundade, mycket uttrycksfulla, helt mörka och inte utstående. Ljusa ögon är tillåtet men inte önskvärt.

Öron
Öronen skall vara stora, upprättstående samt med tydligt synlig öronmussla. De skall vara breda vid basen och gradvis avsmalna mot de lätt rundade spetsarna. I vila tenderar öronen att bäras ut från sidorna i 45 graders vinkel.

Hals
Halsen ska ha en lätt välvd nacklinje. Den skall vara medellång och vara kraftigare hos hanhundar än hos tikar. Halsen skall inte ha något löst halsskinn. Hos den långhåriga varianten är en krage av längre päls mycket önskvärt.

Kropp
Kroppen skall vara kompakt och välbyggd.

Överlinje: Överlinjen skall vara plan.

Manke: Manken skall vara svagt markerad.

Rygg: Ryggen skall vara kort och stark.

Ländparti: Länden ska vara mycket muskulös.

Kors: Korset skall vara brett och kraftigt, nästan plant eller lätt sluttande.

Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara bred och djup med väl välvda revben. Sedd framifrån skall den vara rymlig men utan överdrift. Sedd från sidan skall den nå ned till armbågarna. Den får inte vara tunnformad.

Underlinje
Buklinjen skall vara tydligt uppdragen. Djup buklinje är tillåten men inte önskvärd.

Svans
Svansen skall vara högt ansatt, se platt ut och vara av måttlig.längd. Den skall vara bred vid ansättningen och gradvis smalna av mot spetsen. Svansföringen är ett mycket viktigt särdrag hos rasen: svansen skall i rörelse antingen bäras högt i en öppen båge eller i en rundad halvcirkel med spetsen pekande ned mot ländpartiet; detta ger balans till kroppen. Den får aldrig bäras mellan benen eller rullad under rygglinjen. Pälsen på svansen skall stämma med hårlagsvarianten och kroppspälsen. Hos den långhåriga varianten
bildar pälsen en plym på svansen. Svansen bärs hängande i vila med en lätt krok.

Extremiteter/Framställ
Frambenen skall vara raka och ha god längd. Sedda framifrån bildar frambenen tillsammans med armbågarna en rak linje. Sedda från sidan, skall de stå lodrätt.

Skulderblad
Skuldrorna skall vara flata och måttligt musklade. Vinklingen mellan skuldror och överarmar skall vara god.

Armbåge
Armbågarna skall vara fasta och ligga väl an mot kroppen för att ge fria rörelser.

Mellanhand
Mellanhänderna skall vara lätt vinklade mot underlaget samt starka och fjädrande.

Framtassar
Framtassarna skall vara mycket små och ovala med väl särade tår utan att för den skull vara platta (varken har- eller kattfot). Klorna skall vara mycket väl välvda och måttligt långa. Trampdynorna skall vara välutvecklade och mycket elastiska.

Extremiteter/Bakställ
Bakstället skall vara väl musklat med långa bendelar. Bakbenen skall bakifrån sett vara lodräta och parallella. De skall vara välvinklade i höft, knä och hasled och i harmoni med framställets vinklar.

Has
Haslederna skall vara lågt ansatta och ha väl utvecklade hälsenor. Sedda bakifrån skall de vara brett ställda, lodräta och parallella.

Baktassar
I ursprungslandets standard föreskrivs att eventuella sporrar skall avlägsnas, utom i de länder där detta inte är tillåtet enligt lag. I övrigt se framtassar.

Rörelser
Rörelserna skall vara långa, fjädrande, energiska och aktiva med god längd och gott påskjut. Sedda bakifrån, skall bakbenen vara i det närmaste parallella så att baktassarna följer direkt i framtassarnas spår. Vid ökad hastighet har benen en tendens att söka sig mot kroppens mittlinje. Rörelserna skall fortfarande vara fria och fjädrande utan synbar ansträngning. Huvudet skall bäras stolt och rygglinjen vara fast.

Hud
Huden skall vara mjuk och elastisk över hela kroppen.

PÄLS

Pälsstruktur
I rasen förekommer två hårlag.
Korthår
Pälsen skall vara kort och ligga väl an över hela kroppen. Om det finns underull är hårstråna något längre. Gles päls på strupe och mage är tillåtet. Pälsen skall vara något längre på hals och svans. Den skall vara kort på huvud och öron. Pälsen skall vara glänsande och mjuk. Hårlöshet accepteras inte.
Långhår
Pälsen skall vara fin och silkig, slät eller lätt vågig. En alltför tjock underull är inte önskvärt. Pälsen skall vara längre och bilda behäng på öron, hals, baksidan av fram- och bakbenen samt på tassar och svans. Lång, svallande päls accepteras inte.

Färg
Samtliga färger i alla upptänkliga nyanser och kombinationer är tillåtet.

Storlek/vikt
I denna ras tas bara hänsyn till viktangivelser, inte mankhöjd.

Vikt
Idealvikt: mellan 1,5 och 3 kg Dock accepteras hundar som väger mellan 500 g och 1,5 kg. Vikt över 3 kg är diskvalificerande.

Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande
till graden av avvikelse.
- tandbortfall
- dubbla tänder (kvarvarande mjölktänder)
- sneda käkar
- spetsiga öron
- kort hals
- lång kropp
- välvd rygg eller svankrygg

- brant kors
- smal bringa, flat bröstkorg
- felaktig svansansättning, kort eller vriden svans
- korta ben
- lösa armbågar
- hastrånghet

Allvarliga fel
- smal skalle
- små, djupt liggande eller utstående ögon
- långt nosparti
- underbett eller överbett

Diskvalificerande fel
- aggressivitet eller extrem skygghet
- "rådjurstyp" (t. ex. mycket otypisk eller synnerligen tunn benstomme: förfinat huvud, lång hals, spenslig kropp, långa ben; spenslig, lätt, lång, som ett rådjur)
- stor fontanell
- hängande öron eller korta öron
- extremt lång kropp
- avsaknad av svans
- hos den långhåriga varianten: mycket lång, fin och svallande päls
- hos den korthåriga varianten: kala fläckar
- vikt över 3 kg

Nota Bene
Hund får inte prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

 


Copyright © Webbmaster & Zorex's kennel
Sidan ses bäst i 1024 x 765 bildpunkter